عملیات حرارتی تحت اتمسفر خلاء

عملیات حرارتی تحت اتمسفر خلاء

عملیات حرارتی تحت اتمسفر خلاء

عمليات حرارتي خلاء شامل حرارت دادن فلز در يك محيط بسته تخليه شده تا فشار جزئي معين بـا توجه بـه نوع فلز مي باشد . خلا جايگزين مناسبي براي بيشتر گازهاي محافظ به كار رفته در انواع مختلف عمليات حرارتي مي باشد.

تجهيزات به كار رفته براي خلاء در اين عمليات حرارتي از نظر اندازه ، شكل ، نحوه شارژ و ساختمان تفاوت دارند. اگر چه پيشرفتهايي بــراي تـيوبهاي الكتروني و فلزات نسوز براي كاربردهاي فضايي صورت گرفته است ، كوره هاي خلا ء امروزه براي لحيم كاري سخت ، سينتر كردن ، عمليات حرارتي و اتصال ديفوزيوني فلزات به كار مي رود .همچنين براي آنيل كردن ، نيتريده كردن ، كربوره كردن ، كربوره كردن يوني ، گرم و سرد كردن ، تمپر كردن و تنش گيري مورد استفاده قرار مي گيرند .

اين كوره ها مي توانند براي بارهايي به وزن چندين پوند تا يكصد تن مورد استفاده قرار گيرند و لذا محفظه حرارت دادن قطعه در محدوده   30 لیتر   تا چند صد فوت مكعب مي تواند باشد .

گرچه اغلب كوره هاي خلاء تك شارژ هستند ، كوره هاي خلاء پيوسته با نواحي مختلف شامل ، خالي كردن ( ايجاد خلا) ، پيشگرم كردن ، دماي بالا و خنك كردن با گاز و يا كوينچ در مايع نيزبه كار مي روند .

كوره هاي خلاء باعث :

- ممانعت از واكنشهاي سطحي همانند اكسيد شدن يا دكربوره شدن مي گردند و سطح قطعه كاملا تميز مي‌ماند .

- برطرف كردن آلودگي هاي سطحي همانند لايه هاي اكسيدي و يا روغن‌هاي باقيمانده در پروسه توليد از روي سطح .

-   برطرف كردن مواد آلود كننده غير حل شونده از فلز در اثر تخليه كردن گاز همانند خارج كردن هيدروژن   از تيتانيم .

-   متصل كردن فلزات بوسيله لحيم كاري يا باندهاي نفوذي .

-   خارج كردن اكسيژن نفوذ كرده در سطح به وسيله مكانيزم فرسايش خلاء .

-   اضافه كردن يك ماده به لايه سطحي قطعه كار همانند كربوره كردن .

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر