تایید دانش بنیانی محصولات شرکت پارس آلیاژ شمال در حوزه مواد پیشرفته

تایید دانش بنیانی محصولات شرکت پارس آلیاژ شمال در حوزه مواد پیشرفته

تایید دانش بنیانی محصولات شرکت پارس آلیاژ شمال در حوزه مواد پیشرفته

شرکت پارس آلیاژ شمال موفق دریافت گواهی تاییدیه دانش بنیان از طریق کارگروه ارزیابی مربوطه گردید. حوزه فناوری این تاییدیه در حوزه مواد پیشرفته میباشد.

شرکت پارس آلیاژ شمال موفق دریافت گواهی تاییدیه دانش بنیان از طریق کارگروه ارزیابی مربوطه گردید. حوزه فناوری این تاییدیه در حوزه مواد پیشرفته میباشد.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر